team ontwikkeling

Weet jij wat de talenten van jouw teamgenoten zijn en hoe zij (en jij!)

hier optimaal gebruik van kunnen gaan maken?

Onbewuste voorkeuren en afkeuren bepalen de sfeer in en de effectiviteit van het team, daarom is het zo belangrijk om deze talenten en valkuilen goed in beeld te hebben. Op deze manier is een maximale teamprestatie te behalen.

Het geheel is meer dan de som der delen en move adviespraktijk gaat op zoek naar al die (onder)delen: ACT®-individueel geeft inzicht in het natuurlijk talent van de individuele medewerker, ACT®-Team geeft inzicht in de manier waarop een team de taken uitvoert, samenwerkt, beslissingen neemt en conflicten oplost.

  • ACT®-Team maakt van de individuele profielen een teamprofiel
  • ACT®-Team geeft teamleden inzicht in elkaars manier van denken en handelen
  • ACT®-Team werpt licht op teamaspecten die eerst verborgen waren

Na uitvoering van de individuele metingen en de teammeting vindt er een terugkoppeling plaats met de opdrachtgever. Hierin wordt de teamrapportage besproken in relatie tot de ontwikkelvraag van het team. Daarna wordt het team op basis van de ACT®-Teamrapportage en de ontwikkelvraag gecoacht in een tweedaagse teaminterventie.

Doordat teamleden ontdekken welk talent ze hebben, welke effecten dat op elkaar heeft en wat ze van elkaar kunnen lenen of leren, ontstaat slagkracht en worden de juiste competenties in het team toegelicht en verankerd.

Het uiteindelijke doel is om de juiste persoon op de juiste plaats te zetten, aangevuld met een ‘gebruiksaanwijzing’ waarmee het team optimaal presteert: meer vertrouwen in elkaar, minder conflicten met elkaar.

Je kunt bij move adviespraktijk voor mens en organisatie terecht voor advies en counseling op het gebied van:

  • Teamsamenstelling
  • Teamontwikkeling
  • Loonsombenutting
  • Functiematching
  • Selectie van talent

wat ik nog meer doe

icon-persoonlijkegroei

jouw persoonlijke groei

Heb jij het lef om door de woeste branding van je bestaan te breken?
Mooi! Want dat geeft je een enorme zee aan mogelijkheden!

icon-organisatiebeweging

organisatie in beweging

Organisaties kunnen vastlopen. De energie loopt weg en wat eens ‘vanzelf’ ging, verzandt in bureaucratie, stroperigheid, machtsspelletjes en ander gedoe. Durf jij het ‘gedoe’ te benoemen en ‘de menselijke maat’ als maatstaf te nemen?